Bilindiği üzere kağıt ve kutu denince ilk akla gelecek olan ağaçlar, çevre, doğanın dengesinin korunması v.b. şeylerdir. Konya olarak üretim kalitesine, müşteri memnuniyetine önem verdiğimiz ve üretimden son derece haz aldığımız kadar, doğal dengenin korunmasını ve temiz çevre bilincinin yerleşmesini de son derece önemsiyoruz. Bu amaçla çevrenin korunmasına ve atık kâğıtların işlenip yeniden ürün haline getirilmesi konusunda gücümüzün yettiği kadar çaba sarf etmekteyiz.

Amacımız, ambalajın değerini, kalitesini ve bu işle uğraşanların saygınlığını arttırmaktır. Bu ilke ile “Önce İnsan” ve “Konya’mızdan aldığımızı yatırım, istihdam ve insana hizmet” ile Konya’mıza geri verme misyon ve vizyonunu üstlenmiş durumdayız.

Temel değerlerimiz Kalite, Verimli hizmet, İş ahlakı,Dürüstlük,Paylaşım,Birlikte karar alma, Ekip ruhu,İsrafı yok etme, İş güvenliği ve İşçi sağlığı, Temiz çevre bilinci, sürekli yenilik ve gelişme üzerine bina edilmiş ve bundan taviz vermeden Ben anlayışını yok ederek,Biz anlayışını oturtmayı hedefledik.

Sürekli teknolojik imkanlarımızı arttırıp,daha kaliteli malı daha ucuza mal etmeyi, kurumsal olmanın ciddiyeti ve öncülüğümüzün bilincinde,sonsuz kalite ve dürüst hizmetlerimizle ilerlemeyi vizyon olarak belirledik.

“Her yatırım bir gelecektir” Felsefesi doğrultusunda amacımız insanları kaliteli ürünlerle tanıştırmak ve onların memnuniyetini kazanmaktır.

Şirketimizin hedeflere ulaşımı Toplam Kalite Yönetimi yolculuğu içinde tüm faaliyetlerini değerlendiren, sürekli daha iyiye ve daha doğruya yeni parolalarla ilerleyen personelimizin çalışmaları ve bunun sonucunda müşterilerimizin memnuniyeti ve takdiri ile gerçekleşmektedir.
Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalarla, çevremize kaliteyi tattırdığımızı büyük bir gururla söyleyebiliriz.
Tüm yatırımlarımız ve çalışmalarımız; kalite politikamızın belirttiği doğrultuda müşterinin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin doğru belirlenmesi, bu beklentilerin zamanında tam ve ekonomik şekilde karşılanmasını amaçlayan,sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi ön gören bir iş anlayışına odaklanmıştır.
Bu doğrultuda Konya Ambalaj “Kaliteli Hizmet” konusundaki duyarlılığını perçinlemiştir.